Parkering

Mellan den 1/5 - 30/9 behöver du hämta ett parkeringstillstånd i receptionen.

Man kan parkera på Östermalmsvägen, bussvändslingan samt utmed Högbergsgatan och Uddbergagatan, dock max 72 timmar.

Tillståndet placeras i fordonets framruta väl synligt. Datum och signatur ska vara utfärdat för att det ska gälla.